Odpowiedzi

2010-03-02T15:29:50+01:00
A) 1/3x -2=x+2
1/3x-x=2+2
-2/3x=4//*(-1,5)
x=-6b) 1-6/7x=4/7
-6/7x= 4/7-1
-6/7x=3/7//*(-7/6)
x=-1/2

c) 6(1/4x-2)=18
6/4x-12=18
6/4x=18+12
6/4x=30//:1/5
x=20


d) x/6-1/6=1//*6
x-1=6
x=7

e) -2(2x-1)=x/3
-4x-2=x/3//*3
-12x-6=x
-13x=-6//:-13
x=6/13f) 2/5(3-x)=-2
7,5-2.5x=-2
-2.5x=-7,5-2
-2,5x=-9,5//(-2,5)
x=3,8
g) 3/4(2-3x)=-6
1,5-2 1/4x=-6
1 1/4 x=-6-1,5
2 1/4 x=-7,5//: 2,1/4
x=-7.5/2 1/4
x=3,3


nie chce mi się dalej liczyć:(1 5 1
2010-03-02T15:35:12+01:00
A) 1/3x -2=x+2
1/3x-x=2+2
-2/3x=4
x=-6

b) 1-6/7x=4/7
-6/7x=4/7-6
-6/7x=-5 3/7

c) 6(1/4x-2)=18
6/4x-12=18
6/4x=18+12
6/4x=30
x=1/20

d) x/6-1/6=1
x/6=1+1/6
x/6=1 1/6
x=7
e) -2(2x-1)=x/3
-4x-2=x/3
-4x-x/3=2
-12x-x=6
-13x=6
x=2 1/6

f) 2/5(3-x)=-2
6/5-2/5x=-2
-2/5x=-2-6/5
-2/5x=-2 6/5
x=2/16

g) 3/4(2-3x)=-6
6/4-9/12x=-6
-9/12x=-6-6/4
-9/12x=-6 6/4
x=10
h) 1/5(x-3)=9-x
1/5x-3/5=9-x
1/5x+x=9-3/5
1 1/5x=8 2/5
x=6/45

i) 0,25x+0,4 =0,35
0,25x=0,35-0,4
0,25x=-0,05
x=-0,2
j) 1-0,2x\-0,3x
1 5 1
2010-03-02T15:40:27+01:00
A) 1/3x-x=2-2
-1/3x=0
b) 1-4/7 = 6/7x
6/7=6/7x (nie jestem pewna czy dobrze)
c) 3/2x-12=18
3/2x=30
d) x/6-1/6=1 /razy 6
x-1 = 6
x=7
e) -4x+2=x/3 /razy 3
-12x+6=x
6=13x
f) 6/5-2/5x =-2
1i1/5+2=2/5x
3i1/5= 2/5 x
g) 3/2-9/4x=-6
6 i3/2 = 9/4 x
h) 1/5 x - 3/5 = 9-x
1i1/5x = 9i3/5
i) 0,25x = 0,35-0,4
0,25x= 0,05
j) nie wiem

tam gdzie są końcowe wyniki i przy x jest napisana liczba i po równa się też to tą liczbę co po równa się trzeba podzielić przez liczbę tą przy x