Odpowiedzi

2010-03-02T15:21:26+01:00
Ballada :wierszowana opowieść,łączy w sobie cechy liryki, epiki i dramatu,jest gatunkiem synkretycznym
POWIEŚĆ POETYCKA:Łączy epikę i lirykę,fabuła nasycona dramatyzmem,fragmentaryczność utworu
POEMAT DYGRESYJNY:niezbyt rozbudowana fabuła, dotycząca najczęściej podróży bohatera,kompozycja fragmentaryczna, składająca się z epizodów
Poemat ROMANTYCZNY:mówi o miłości,wyznawanie uczuć,jest romantyczny
ODA:-opiewanie wielkiej idei, charakter manifestu światopoglądowego (braterstwo, zjednoczenie wszystkich ludzi, identyfikacja podmiotu mówiącego ze zbiorowością)
- styl patetyczno-retoryczny: apostrofy skierowane do różnych adresatów, zdania i zwroty wykrzyknikowe (liryka inwokacyjna, liryka apelu), dążność do hiperbolizacji (radość emanująca z całego świata, obejmująca wszystkich ludzi), antyteza (?Z nami ten, kto choćby jedną / duszę rozpłomienić mógł. / Ale kto
miłości nie zna, / niech nie wchodzi tu na próg?)
SOMET:rozwinęła się w drugiej połowie XIX wieku
HYMN:Utwór przeznaczony do śpiewania
Pod tekstem pojawiają się nuty
Obecność refrenu i rymów, które powodują melodyjność rytmiczność tekstu.
Epos:wierszowana forma;
*podział na części, pieśni i księgi będące samodzielnymi całościami;
*stałe elementy kompozycyjne, np. inwokacja (rozwinięta apostrofa będąca bezpośrednim zwróceniem się do Boga lub bóstwa z prośbą o natchnienie);
*wielowątkowość, liczne opisy i dygresje (odejście od gł. wątku;tematu);
*wszechwiedzący i obiektywny narrator;


Myśle że to jakoś tak bedzie.:)

4 3 4