A) 3 t 20 g - ile to gramów, a ile ton?
b) 2 km 50 cm - ile to centymetrów, a ile kilometrów?
c) 10 t 10 kg - ile to kilogramów,a ile ton?

Zad.2
Każdą z podanych wielkości zapisz w postaci wyrażenia dwumianownikowego na trzy sposoby.
2000,52kg
15000,41m
3000,2km
dzięki to z kl V

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T15:16:28+01:00
A) 3 t 20 g - ile to gramów=300020, a ile ton=3,0002?
b) 2 km 50 cm - ile to centymetrów=200050, a ile kilometrów=2,0005?
c) 10 t 10 kg - ile to kilogramów=100010,a ile ton=10,00010?

Zad.2
Każdą z podanych wielkości zapisz w postaci wyrażenia dwumianownikowego na trzy sposoby.
2000,52kg =2000,52/1 , 200052/100, 2000/1 + 52/100
15000,41m = 15000,41/1, 1500041/100, 15000/1 + 41/100
3000,2km = 3000,2/1, 300020/100, 3000/1 + 2/10
dzięki to z kl V
5 3 5
2010-03-02T15:17:15+01:00
A)3000020 gramów
b)200050cm, 2,0005km
c)10010kg, 10,01t
2 5 2
2010-03-02T15:17:30+01:00
1 tona to 1000 kg
1kg to 10 dag
1 dag to 10 g
1 tana to 100000g
a) 300020g
3,0002tony
1km 1000 m
1m to 100cm
1km to 100000cm
b)200050cm
2,0005km
c) 1010kg
10,10ton
1 5 1