Określ ,jakie części mowy składają sie na podane zdania.Wypisz kolejno wszystkie infromacje na temat każdej części mowy.
Zdania to :
a) Polska mowa brzmi pięknie.
b) Chętnie uczę sie języka polskiego.
c)To mój ulubiony przedmiot.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • eli5
  • Początkujący
2010-03-02T15:39:15+01:00
A)Polska-rzeczownik
mowa-rzeczownik
brzmi-czasownik
pięknie-przysłówek
b)chętnie-przysłówek
uczę- czasownik
się -zaimek zwrotny
języka-rzeczownik
polskiego-przymiotnik
c)to mój-zaimek zwrotny
ulubiony-przymiotnik
przedmiot-rzeczownik
rzeczownik-jest to odmienna część mowy. w zdaniu jest podmiotem. nazywa rzeczy, rośliny itp.
czasownik-odmienna cześć mowy w zdaniu pełni funkcje orzeczenia. nazywa czynności. może samodzielnie tworzyć zdanie.
przymiotnik-odmienna cześć mowy. oznaczają cechy. odpowiada na pytanie jaki jaka jakie
przysłówek-nieodmienna cześć mowy. odpowiada na pytanie jak.
15 3 15