Wyrażenia Algebraiczne poziom VI klasa.

Zadanie: Na skoczni narciarskiej typu K120 liczbę punktów za skok długości x metrów oblicza się według wzoru: liczba punktów = 60 + (x - 120) • 1,8

Ile punktów otrzymuje zawodnik za skoki długości 100 m, 120 m i 130,5 m?

Uwaga. Do punktów za długość skoku dolicza się także punkty za styl.

(proszę o dokładne obliczenia)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T15:23:54+01:00
N=liczba punktów = 60 + (x - 120) • 1,8
x1=100m
x2=120m
x3=130,5m
Dla skoku 100m:
n1=60+(100-120)*1,8=-20*1,8+60=24
Dla 120m:
n2=60+(120-120)*1.8=60
Dla 130,5:
n3=60+(130,5-120)*1.8=10,5*1.8+60=78,9
1 5 1