PILNE Daje za te zadanie 35 pkt. ( wszystko co obecnie mam) bo jest dla mnie bardzo pilne zeby to zrobic jak najszybciej bo z powodu gipsu nie moglam wczesniej pisac i musze teraz szybko to nadrobic :( Chodzi o zadania z ćwiczen chemia nowej ery3 ze str. 40- 58 NIE LICZĄC TYCH Z GWIAZDKĄ , prosez o pomoc w rozwiązaniu jak największej ilości zadań , z gory dzieki , bede wdzięczna :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T15:49:05+01:00
Str 40 zad 56
a)węgla ,wodoru, tlenu
b)organiczne ktorych czasteczki tworzy sie przez zastap 1lub kilku atomow wodoru
c)grupa hydroksylowa
d) nazw alkanow dodajac koncówke 'al'
e) CnH2n+1 OH

57.
etan c2h5 c2h5oh
butan c4hp0h butanol
pentan c5h11oh c5h11oh
metan ch3 ch3oh
propan c3h7 propanol

58.
a.c9h19ohch3-(ch2)8-oh
b. c7h15 ch3-(ch2)7-oh heptanol
c. c4h9oh ch3-(ch2)3-oh butanol
d. c6h13oh ch3-(ch2)4-oh heksanol
e.c2h5oh ch3-ch2-oh etanol

59.c4h90h=48u+10u+16u= 72u
zawC=48:74*100% = 64.9

60.14u+18=102u/-18
14u=84u/:14
u=6
wzór c6h13oh heksanol

62.
alkohol metylowy
ch3oh
32u
ciecz brak charakterystyczny
bardzo dobra
co+2h2=ch3oh
Niebieski
12.5% 30% 50%
barwniki tworzywa sztuczne leki
trujacy

63.
a. 2ch3oh +3oc->2cos+ 4h2ocałkowite
b. 2ch3oh+02-> 2co+2h2o polspalanie
c. 2ch3oh+o2->2c+ 4h20 niecalkowite

64.spirytus drzewny- powstaje z suchej destylacji drzewa

65. ch3oh=32u
12:4:16/:4
3:1:4

66.wzor sum c2h5oh
masa czasteczkowa 42u
rozpuszcz bardzo dobra
wzor polstr ch3-ch2-oh
c% 52.3
h 13% o 3%
toksycznosc trujacy

67.zle bezwonna
fermentacja
niebieska

68. 2c2h5oh + o2-> 2c + 3h20
2c2h5oh+ 3o2-> 2co2+3h2o
c6h12 ->2c2h5oh+ 2oc2
c2h5oh+2o2-> 2co + 3h2o

69.
alkohole
alkoholizm
denaturat
etanol
hydroksylowa
biokatalizator
glukoza
ciekly
fermentacja
jodyna

74. p
f
f propaniotrol gliceryna
p
p
f 2c3h5(oh)3+o2=6c + 8h20
p
f obojetny

78. <
<
>
<
>

79
metanol
gliceryna
etanol

80. c6h13oh+ o2=3co2+2h2o
c12h25oh+6o2= 12c+ h

81.
c5h11oh+ 5o2-> 5co + 6h2o
c8h17oh+ 12o2-> 8co2 + 9h20
2c5h9?(oh)3+3o2->10c+12 h2o
c6h13oh + 6o2-> 6co+ 7h2o

82.
cnH2n+1cooh
karboksylowa
c8h18cooh
nazw alkanow
wegla co alkan
kwas -owy
kwas oktanowy

84. 1d
2 a
3f
4c
5b

85.c3h7cooh kwas butanowy

90. mrówkowkwas
barwa -
toksy : silnie truje
wyst: jad mrowek.pszczol
zapach: ostry
zasto: leki barwniki


1 5 1