Zadanie.1
Trapez równoramienny ma podstawy długości 2 cm i 6 cm a ramię pirwistek z 13. Oblicz pole tego trapezu.

Zadanie 2.
Dwunastometrowy maszt zgiął się w 1/3 wysokości od ziemi.
--> Czy uszkodzony koniec tego masztu dosiegnie gudynku stojącego na lini upadku masztu w odległosci 7 metrów od jego podstawy?
--> W odległości pół metra od masztu rośnie drzewko owocowe wysokości 1.5 m. Czy łamiacy się maszt może je uszkodzić.?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T15:40:19+01:00
1 oznaczmy ten trapez jako abcd gdzie ab jest krotsza podstawa a cd dluzsza. poprowadzmy wysokosc ae z wieszcholka a . poniewaz jest to trapez rownoramienny to wiemy ze de rowne jest 2.
poniewaz a^2 + b^2=c^2 gdzie a=de b=ae c=ad
de^2+ae^2=ad^2
2^2+ae^2=√13^2
ae^2=13-4
ae=√9
ae=3
P trapezu = (a+b)h/2
P trapezu = (2+6)*3/2
P tr=12
odp. pole trapezu rowne jest 12 :)
1 5 1