Odpowiedzi

2009-10-19T19:42:51+02:00
Zdanie główne-zdanie, które składa się z dwóch lub większej ilości zdań połączonych → spójnikami logicznymi.
Zdanie podrzędne-Jest ono zwykle wprowadzane przez jeden z następujących wyrazów (spójników, zaimków lub partykuł) wymienionych w porządku alfabetycznym: aby, acz, aczkolwiek, albowiem,...
Zdanie Nadrzędne-to takie zdanie, od którego zadajemy pytanie i zdanie podrzędne to takie zdanie, które odpowiada na pytanie.
9 2 9
2009-10-19T19:47:36+02:00
Zdanie podrzędne jest "mniej ważne" od zdania nadrzędnego. Jest odpowiedzią na pytanie zadane znaniem nadrzędnym.


Zdanie nadrzędne jest "bardziej ważne" od zdanie podrzędnego. Można nim zadać pytanie, na które odpowiedzią będzie zdanie podrzędne.

6 2 6