Odpowiedzi

2010-03-02T15:27:43+01:00
Tadeusz Kościuszko-Urodzony na Marowszyźnie-Kresy w 1746 roku.Wybitny dowódca wojsk.Wiele podróżował.Przebywał w Europie i Ameryce.W Krakowie jest wiele miejsc z nim związanych.Pierwszy raz przybył do Kraakowa w1773 roku 20-21 października.Mieszkał tu tylko 1 dzień w kamienicy numer 45 \"Pod orłem\"(w 1892 roku odsłonięto tam tablicę z medlionem wyobrażającym Kościuszkę) Drugi raz przybył tutaj w 1792 roku mieszkał wtedy w kamienicy numer 47 \"Pod opatrznością\"zwane tekże \"Mennicą\".10 września 1799 roku prowadził w Podgórzy rozmowy na temat powstania.23 marca 1794 roku zamieszkał w pałacu Wodzickich .Następnego dnia na rynku w Krakowie został mianowany naczelnikiem powstania i ślubował wiernośc ojczyźnie.Teraz znajduje się tam tablica upamiętniająca to zdarzenie.Kamienica numer 6 tzw.\"Szara\" była gółwna kwatera Sztabu Kościuszki po zaprzysiężeniu powstania aż do 1 kwietnia.Potem T.Kościuszko ruszyl z oddziałem ulicą Floriańską pod Racławice.Po drodze zatrzymał sie w dworku Białoprądnickim.Kościuszko w bitwie pod Racławicami zwyciężył.Jan Matejko namalował obraz pod tytułem\"Kościuszko pod Racławicami\"znajduje się on w Sukiennicach (rynek-Kraków).Przywódca powstania został ranny w butwie pod Maciejowicami .Swoje ostatnie dni spędził w Solurze w Szwajcarii.Zmarł w 1817 roku.Jego zwłoki zostały przewiezione do Krakowa rok później.Najpierw do kościoła św.Floriana potem na Wawel do krypty św.Leonarda.Również na Wawelu znajduje się pomnik Kościuszki na koniu.Jego autorem jest, włoch Maconi.W 1820 roku usypano kopiec na czaeść Kościuszki.Sypanie kopca ustalił senat w 1820 roku,a jako miejsce wyznaczył wzgórze Sikornik.Usypywanie go trwało trzy lata.Przywieziono ziemię z pól bitewnych t.j.Raclawice,Maciejowice,Szczekocik oraz USA.Sypanie uroczyście zakończono 1823 roku przywiezieniem ziemi z Dubienki.Kopiec ma wysokośc 34,1 m
11 3 11