Zapisz każdą z podanych liczb w postaci dziesiętnej.trzy dziesiątne oczywiscie to wszystko co pisze to jest zapisane w ułamku,2całe i siedem dziesiątych,osiemdziesiąt jeden setnych,pięc całych i trzy setne, dwiescie siedem tysięcznych,5144/10000,85/10000,11/10,58/10,401/100,829/100,1205/100,1503/1000,42078/10000.i to wszystko zapisać w postaci dziesiętnej

2

Odpowiedzi

2010-03-05T10:25:37+01:00
2całe i siedem dziesiątych=2,7
osiemdziesiąt jeden setnych≈0,8
pięć całych i trzy setne≈5,0
dwieście siedem tysięcznych≈0,2
5144/10000≈0,5
85/10000≈0,0
11/10≈1,1
58/10≈5,8
401/100≈4,0
829/100≈8,3
1205/100≈12,1
1503/1000≈1,5
42078/10000≈4,2
2010-03-05T15:42:37+01:00
0,3
2,7
0,81
5,03
0,207
0,5144
10000,85
10000,11
10,58
10,401
100,829
100,1205
100,1503
1000,42078
10000,00
mam nadzieję ,że pomogłam ;)