Odpowiedzi

2010-03-02T15:33:28+01:00
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
3 5 3
2010-03-02T15:33:29+01:00
Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r., Europejska Konwencja Praw Człowieka i podstawowych wolności (1950r.), Europejska Karta Społeczna (1961r.), Konwekcja o prawach dziecka (1989), Karta Narodów Zjednoczonych (1945), Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948)
10 4 10
2010-03-02T15:33:41+01:00
Konstytucja RP, Europejska Konwencja Praw Człowieka i Europejska Karta Społeczna
5 4 5