Ćwiczenie 1.

1. Pobierz z internetu program Audacity w wersji spakowanej, stabilnej 1.2.6 lub nowszej (http://audacity.sourceforge.net/latest/audacity-win-zip/audacity-win-1.2.6.zip) i rozpakuj go na dysku lokalnym np. do katalogu C:\temp lub Moje Dokumenty.
2. Pobierz z internetu kodek plików MP3 (http://lame.buanzo.com.ar/libmp3lame-win-3.98.2.zip) i rozpakuj go do katalogu Audacity
4. Pobierz z internetu instalator dodatkowych wtyczek (http://audacity.sourceforge.net/beta/ladspa/ladspa-0.4.15.exe) i zainstaluj je do katalogu Plug-in programu Audacity
5. Po pierwszym uruchomieniu program pyta o skojarzenie plików projektu z rozszerzeniem AUP. Wybierz odpowiedź Tak.
6. Zapoznaj się z ustawieniami programu (Edycja/Ustawienia), m. in. zakładki:
• Jakość: ustawienia częstotliwości i rozdzielczości próbkowania (44,1kHz i 32bit)
• Formaty plików: Ustawienia eksportu dla MP3
o kliknij Znajdź bibliotekę i określ położenie biblioteki lame_enc.dll (patrz punkt 2.);
o Ustaw Częstotliwość próbkowania: 128
• Formaty plików: Ustawienia eksportu dla OGG
o jakość OGG: 5
• Spektrogramy
o Rozmiar FFT: 2048
o Maksymalna częstotliwość: 5000Hz
• Katalogi: ustaw miejsce katalogu tymczasowego np. C:\temp. Zwróć uwagę na ilość wolnego miejsca na dysku
7. Zapoznaj się z dokumentacją programu (http://audacity.sourceforge.net/help/audacity-manual-1.2.pdf)

Ćwiczenie 2.

1. Utwórz nowy projekt składający się z trzech ścieżek audio (Projekt: Nowa Ścieżka Audio) z wygenerowanymi kolejno tonami (Generowanie Tonu: Ton...) o przebiegu sinusoidalnym i częstotliwości 200, 400 i 800Hz. Czas trwania dźwięków 15 sekund, . Zmień obraz fali dźwiękowych na spektrum.

2. Przesłuchaj osobno każdą ze ścieżek audio (przycisk Cisza na kolejnych ścieżkach audio) a następnie 200Hz+400Hz oraz 200+400+600Hz

3. Połącz ze sobą ścieżki audio (Edycja: Zaznacz...: Wszystko, Projekt: Szybki mix) i zapisz w pliku WAV (Plik: Eksportuj jako WAV). Zmień obraz fali dźwiękowej na spektrum.

4. W nowym projekcie wygeneruj ton "biały szum" i zobacz jego widmo. Zaimportuj do tego projektu zapisany wcześniej dźwięk WAV. Porównaj i opisz widma ścieżek dźwiękowych.

Trzeba to zrobić i opisać na kartce. Jeżeli by ktoś chciał jest to na jutro :)

1

Odpowiedzi

2010-03-02T17:17:19+01:00
No i co w tym trudnego nie wiem jak to wytłumaczyć ja bym to zrobiła tak jak jest tutaj napisane w punktach.
Ja już dawno ściągnęłam ten program i rozpakowałam normalnie na dysku XD :p