A) Oblicz pole powierzchni bocznej stożka, w którym tworząca długości 10 cm jest nachylona do podstawy pod kątem 30 stopni.
b) Kąt miedzy tworzącą i wysokością stożka ma miarę 45 stopni. Promień podstawy stożka ma długość 2 pierwiastki z dwóch. Oblicz pole powierzchni całkowitej stożka.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T15:54:14+01:00
A) β30°=r/10
√3/2=r/10
2r=10√3/÷2
r=5√3
Pb=πrl
Pb=π5√3*10
Pb=50√3cm²

b) β45°=2√2/l
√2/2=2√2/l
√2l=4√2/÷√2
l=4
Pb=8√2πcm²
Pp=π8cm²
Pc=Pb+Pp
Pc=8√2πcm²+8πcm²
Pc=8πcm²(√2+1)
1 5 1