Zadania mają być gotowe na 18 więc się streszczajcie, jeśli nie będzie 1 opowiedzi to usuwam odpowiedź

1 Jakie przemiany energii zachodzą podczas swobodnego spadania piłki upuszczonej z pokładu balonu znajdującego się na pewnej wysokości nad powierzchnią ziemi

2Jaką energie kinetyczną będzie miał w chwili uderzenia o ziemię kamień o masie 1kg, spadając swobodnie z wysokości 5m?? Pomij opory ruchu

3 Jaką szybkość w chwili upadku z zniemię osiągnie dowolne ciało spadając swobodznie z wysokości 20m?

w zad 2i 3 mają być dane szukane i wzór, jak ktoś dobrze zrobi daje najlepszą odpowiedź

3

Odpowiedzi

2010-03-06T12:36:36+01:00
1.
Energia potencjalna zmienia się w energię kinetyczną, a później w cieplną i mechaniczną.


2.

Dane:
m = 1kg
h = 5m

Szukane:
Ek

Rozwiązanie:
Ek = Ep
Ep = mgh
Ep = 1kg*10m/s^*5m = 50J

Odpowiedź: Energia kinetyczna będzie wynosiła 50J.


3.

Dane:
S = 20m
g = 10m/s^

Szukane:
Vk

Rozwiązanie:
S=at^:2
2S=at^
t^=2S:a
t=√(2S:a)
t=√2*20m:10m/s^ = √4s^ = 2s
V=a*t
V=10m/s^*2s=20m/s

Odpowiedź: Osiągnie prędkość 20m/s.
2010-03-06T12:40:11+01:00
1. Piłka upuszczona z pewnej wysokości posiada energię potencjalną Ep. Wraz z opadaniem z przyspieszeniem g zgodnie z zasadą zachowania energii mechanicznej energia potencjalna piłki przekształca się na energię kinetyczną (wysokość spada, prędkość rośnie) tak, że suma tych energii nie ulega zmianie.

2.
m = 1 kg
h = 5 m
g = 10 m/s²

Ek = ?

ΔEp = ΔEk
m * g * h = Ek
Ek = 1 * 10 * 5 = 50 J

Odp.: Będzie miał energię kinetyczną równą 50 J

3.
h = 20 m
g = 10 m/s²

v = ?

ΔEp = ΔEk
m * g * h = (m * v²) / 2
g * h = v² / 2
v = √(2 * g * h)
v = √(2 * 10 * 20)
v = 20 m/s

Odp.: Ciało osiągnie szybkość 20 m/s.
1 1 1
2010-03-06T12:49:46+01:00
1.
energia potencjalna ~~ kinetyczną ~~ cieplną i mechaniczną ~~ e. potencjalna sprezystosci ~~ kinetyczna
I tak w kółko dopóki piłka się nie zatrzyma w bezruchu, bo będzie sie odbijac...
A zatrzyma sie bo piłka traci energie w postaci e.cieplnej...

2.
Dane:
m - 1kg
h - 5m

Szukane:
Ek - ?

Wzór:
Ep = m*g*h

Rozwiązanie:
Ek = Ep
Ep =m*g*h
Ep = 1kg*10m/s^*5m = 50J

3.
Dane:
s - 20m
g - 9,81 m/s^2

Szukane:
Vmax - ?

Wzór:
t = pierwiastek z 2s : a
Vmax = a * t

Rozwiązanie
t = pierwiastek z 2s : a
t = pierwiastek z 2*20 : 9,81 m/s^2
t = pierwiastek z 4,07
t = 2,02s

Vmax = a * t
Vmax = 9,81m/2^2 * 2,02s
Vmax = 19,82m/s

Odp. Ciało osiągnie prędkość 19,82m/s

t-czas
s-droga
Ek-energia kinetyczna
Vmax-predkosc maxymalna
g-przyspieszenie ziemsie
[J]-dżul

Sory za ewentualne pomyłki
Pozdro!