Ex1 Reorder the words to make a conversation.
A: a barbecues we Why have the beach? on don`t
B: boring. are but barbecues Sorry,
A: do What we then? shall
B: go instead. bowling Let`s
A: idea! good a That`s
B: a disco The in going about tpo what the evening?
A: you See CooL! tomorrow.
ex2 Complete the sentenhces with the correct form of the Present Continuous.
1.What time ... (we/lave) on Saturday?
2.I can`t come out this evening. My sister ...(help) me with my Maths homework.
3.We ... (not/have) a party on Friday. We ... (have) it on saturday instead.
4.Sorry,I can`t go swimming with you on Sunday.We ... (visit) my grandparents.
5. ... (your brothers/play) in the rugby match at the weekend?
6.I ... (not/go) to the Britney Spears` concert on Wedneaday. I...(go)tomorrow.
Sory że tak mało punktów

1

Odpowiedzi

2010-03-02T15:43:09+01:00
Grille my dlaczego mieć plażę? na nauczyciela akademickiego `t B: nudząc. są ale piecze na grillu przepraszam,: robić co my wtedy? być B: iść za to. kręgle pozwalają` s: pomysł! dobry że `s B: dyskoteka w zabieraniu się tpo co wieczór? : Widzisz CooL! jutro. bez 2 Complete sentenhces z poprawną formą Prezentu Ciągły. 1.What czas... (my) w sobotę? 2.I może `t przebyta na zewnątrz dziś wieczorem. Moja siostra... (pomoc) mnie z moją pracą domową matematyką. 3.We... (nie) przyjęcie w piątek. My... (mieć) to na saturday za to. 4.Sorry, mogę `t iść popływać z tobą na Sunday.We... (wizyta) moi dziadkowie. 5.... (twoja brat/gra) w meczu rugby w weekend? 6.I... (nie/przejdź) do Britney Dzidy `koncert na Wedneaday. Ja... (przejdź
4 2 4