Odpowiedzi

2009-10-19T19:48:36+02:00
1. Pochodzenie Słowian

– ludność pochodzenia indoeuropejskiego;

– na terenie Europy Środkowej i Wschodniej pojawiają się ok. II w.

2. Podział Słowian

a. Słowianie zachodni – plemiona polskie, połabskie (m.in. Wieleci, Obodrzyce), czeskie, morawskie i słowackie;

b. Słowianie wschodni – plemiona ruskie;

c. Słowianie południowi – plemiona słoweńskie, serbskie i chorwackie.

3. Wierzenia

– główni bogowie: Perun, Wołos, Swarożyc;

– ośrodki kultu: – Słowianie przeważnie nie posiadają świątyń, dopiero od X w. Słowianie połabscy zaczynają je budować (najsłynniejsza w Arkonie na wyspie Rugii).

4. Sytuacja społeczna i gospodarcza

– na ziemiach polskich powstają wspólnoty terytorialne (kilka rodzin zamieszkujących dane terytorium) zwane opolami;

– opola łączą się w organizacje plemienne, którymi rządzi wiec, na czas wojny wybierany jest książę (który stara się przedłużyć swoją władzę również na czas pokoju);

– prymitywna gospodarka rolna opiera się na metodzie żarowej (wypalanie lasu, by użyźnić glebę).
2009-10-19T20:00:38+02:00
1. Pochodzenie Słowian

– ludność pochodzenia indoeuropejskiego;

– na terenie Europy Środkowej i Wschodniej pojawiają się ok. II w.

2. Podział Słowian

a. Słowianie zachodni – plemiona polskie, połabskie (m.in. Wieleci, Obodrzyce), czeskie, morawskie i słowackie;

b. Słowianie wschodni – plemiona ruskie;

c. Słowianie południowi – plemiona słoweńskie, serbskie i chorwackie.

3. Wierzenia

– główni bogowie: Perun, Wołos, Swarożyc;

– ośrodki kultu: – Słowianie przeważnie nie posiadają świątyń, dopiero od X w. Słowianie połabscy zaczynają je budować (najsłynniejsza w Arkonie na wyspie Rugii).

4. Sytuacja społeczna i gospodarcza

– na ziemiach polskich powstają wspólnoty terytorialne (kilka rodzin zamieszkujących dane terytorium) zwane opolami;

– opola łączą się w organizacje plemienne, którymi rządzi wiec, na czas wojny wybierany jest książę (który stara się przedłużyć swoją władzę również na czas pokoju);

– prymitywna gospodarka rolna opiera się na metodzie żarowej (wypalanie lasu, by użyźnić glebę).

5. Pierwsze państwa słowiańskie

a. państwo Samona

Zostaje utworzone w VII w. przez Słowian, którzy wyzwalają się spod panowania Awarów, centrum państwa znajduje się na Morawach, upada po śmierci Samona;

b. Bułgaria

Państwo to zostaje utworzone przez Bułgarów (plemiona niesłowiańskie), którzy w VII w. pod wodzą chana Asparucha podbijają ludność słowiańską, a następnie sami ulegają slawinizacji. W 865 r. przyjmują chrzest z Konstantynopola.

c. państwo Wielkomorawskie

Powstaje w IX w. na Morawach, stolicą zostaje Welehrad, najwybitniejszym władcą Świętopełk. Podbijają m.in. tereny dzisiejszej południowej Polski (Śląsk i państwo Wiślan).

Chrzest przyjmują z Konstantynopola, za pośrednictwem misjonarzy Cyryla i Metodego, którzy opracowują pierwszy alfabet słowiański głagolicę (oparty na piśmie greckim) i w języku słowiańskim odprawiają liturgię.

Upadek państwa następuje na początku X w. w wyniku najazdu Węgrów.

d. Czechy

Państwo czeskie powstaje na początku X w. po upadku państwa wielkomorawskiego. Rządzone przez dynastię Przemyślidów jest uzależnione od państwa niemieckiego.

e. Ruś

Państwo ruskie ze stolicą w Kijowie zakładają, prawdopodobnie, Waregowie (plemiona normańskie). Rządzi tu dynastia Rurykowiczów. Podporządkowują sobie całą Słowiańszczyznę wschodnią. W 988 r. Włodzimierz Wielki przyjmuje chrzest z Konstantynopla.