Liczby dodatnie i ujemnie działania prosze o poprawne wyniki:)!!
a)
-7,12+9.36=
2,5 + (-4,3)=
9+(-3 i jedna czwarta)=
-5 i jedna siudma +(-2 i trzy siódme)=
8 i pięć dziewiątych+ (-3 i jedna dziewiąta=
b)
-4 i trzy ósme + (-5 siedem ósmych)=
- sześć i jedna druga + osiem i trzy czwarte=
- 2 i jedna piąta + (- 4 i pięć szóstych)=
9 i jedna szósta + (- 5 i pięć szóstych)=
-7 i dwie dziewiąte + 5 i pięć dziewiątych=
c)
-6,24-5,3=
12,6-(-4,36)=
-4,23-(-6,8)=
12-13 i dwie piąte=
8 i dwie trzecie - (-6 i dwie trzecie)=
d)
- 3 i pięć siódmych - 6 i siedem ósmych=
10 i trzy piąte - 11 pięć siódmych=
-8 i cztery dziewiąte - 13 i pięć szóstych=
-6 i jedna czwarta - (-3 i trzy ósme)=
- 7 i pięć szóstych - (- 10 i jedna siódma)=

1

Odpowiedzi

2010-03-03T12:32:28+01:00
A)
-7,12+9.36= 2,24
2,5 + (-4,3)= -1,8
9+(-3 ¼)= 5,75
-5¹/₇ +(-2³/₇)= -7⁴/₇
8⁵/₉ + (-3¹/₉)= 5⁴/₉

b)
-4⅜ + (-5⅞)= 10¼
- 6½ + 8¾= 2,25
- 2⅕ + (- 4 ⅚)= -7¹/₃₀
9⅙ + (- 5⅚)= 3⅓
-7²/₉ + 5⁵/₉= -1⁶/₉

c)
-6,24-5,3= -11,54
12,6-(-4,36)= 16,96
-4,23-(-6,8)= 2,57
12-13⅖= -1⅖
8 ⅔ - (-6 ⅔)= 15⅓

d)
- 3 ⁵/₇ - 6 ⁷/₈= -10³³/₅₆
10 ⅗ - 11 ⁵/₇= -1⁴/₃₅
-8 ⁴/₉ - 13 ⁵/₆= -24⁵/₁₈
-6 ¼- (-3 ⅜)= -2⅞
- 7 ⅚ - (- 10 ¹/₇)= 2¹³/₄₂