W wyborach na przewodniczących samorządu uczniowskiego Jarek otrzymał o 37 głosów więcej niż Wojtek. Ile głosów otrzymał każdy z chłopców , jeżeli do głosowania przystąpiło 421 uczniów .?

x- liczba uczniów głosujących na Wojtka
x+37 ...........
x+x+37 .............
x+x+37=421( pod spodem działanie )

x= ...
x+37= ..........


Sprawdzenie :

Czy jarek o 37 głosów więcej niż Wojtek ? ............
Czy suma głosów na Jarka i na Wojtka jest równa 421 ? ...........

Odpowiedź

....................


1

Odpowiedzi

2010-03-05T08:54:57+01:00
W wyborach na przewodniczących samorządu uczniowskiego Jarek otrzymał o 37 głosów więcej niż Wojtek. Ile głosów otrzymał każdy z chłopców , jeżeli do głosowania przystąpiło 421 uczniów .?

x- liczba uczniów głosujących na Wojtka
x+37 liczba uczniów głosujących na Jarka
x+x+37=421
2x=421-37=384
x=384:2=192 - Wojtek

x+37= 192+37=229

Sprawdzenie :

Czy jarek o 37 głosów więcej niż Wojtek ? Tak
229-192=37

Czy suma głosów na Jarka i na Wojtka jest równa 421 ? Tak
192+229=421

Odpowiedź
Wojtek otrzymał 192 głosy, a Jarek - 229.