Pan Bolek wpłacił do banku 2400 zł na konto o oprocentowaniu 10
%w stosunku rocznym.Pan Lolek wpłacił do innego banku kwotę 2000 zł również na konto z oprocentowaniem rocznym po roku okazało się że dopisano mu odsetki w takiej samej wysokości.
Na jaki procent ulokował pieniędzy pan Lolek.Ile miał Pieniędzy po roku pan Bolek i Pan Lolek?


Daje naj!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T09:01:43+01:00
Pan Bolek:
k=2400zł
p=10%
t= 1 rok

odsetki:
2400*0,1=240zł

Pan Lolek:
k=2000zł
p=x
t=1rok
odsetki -> 240zł

2000*x/100=240
x/100=240:2000
x/100=0,12
x=12% - > wpłaciła na taki procent