Grupy zawodowe różnią się od siebie między innymi prestiżem, czyli szacunkiem i uznaniem. Poszukaj w Internecie informacji, które zawody cieszą się największym, a które - najmniejszym prestiżem w polskim społeczeństwie. Wyjaśnij, z czego może to wynikać.

Proszę o pomoc
Pozdrawiam =]

1

Odpowiedzi

2009-10-19T21:53:57+02:00
Zawody cieszące się największym prestiżem w polskim społeczeństwie:
-profesor uniwersytetu
-lekarz
-nauczyciel
-sędzia
-pielęgniarka
-górnik
-inżynier
-oficer zawodowy
-wojewoda
-policjant.
Zawody z małym prestiżem w społeczeństwie polskim:
-robotnik niewykwalifikowany
-działacz partii politycznej
-właściciel małego sklepu
-radny w gminie
-referent w biurze
-makler giełdowy.


Spadek prestiżu może być reakcja na bieżące wydarzenia(strajki,protesty,blokady dróg)ale może tez wynikać z przekonania, ze przedstawiciele tych zawodów wykazali brak elastyczności w dostosowaniu się do warunków gospodarki rynkowej lub tez ze pogorszyła się ich sytuacja zawodowa.
1 5 1