Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-05T19:55:06+02:00
-Aluminium rafinowane znajduje zastosowanie w produkcji aparatury chemicznej oraz wyrobów dla elektrotechniki i elektroniki (folie kondensatorowe). Aluminium hutnicze AOO i AO do produkcji folii, powłok kablowych, do platerowania, wytwarzania specjalnych stopów AL; Al i A2 do wytwarzania stopów Al farb i proszków oraz produktów ogólnego przeznaczenia; AOE i AlE do wytwarzania przewodów elektrycznych. Aluminium walcuje się na blachy i folie lub wyciska z niego pręty, rury, druty i kształtowniki. Przeróbkę taką przeprowadza się w temperaturze pokojowej lub podwyższonej do temperatury 450°C.
-Mosiądz to stop miedzi z cynkiem. Mosiądze znalazły zastosowanie głównie w przemyśle okrętowym i budowlanym, do wytwarzania aparatury chemicznej, skraplaczy, wymienników ciepła, łożysk i in. oraz Są stosowane do odlewania w formach piaskowych i metalowych; w drugim przypadku uzyskuje się korzystniejsze właściwości mechaniczne.
-Brąz to stop miedzi z cyną i (lub) z innymi metalami. Do produkcji dzwonów;Z tego stopu wytwarza się monety. znajdują zastosowanie na szczotki silników elektrycznych i przewody trakcji elektrycznej; stosuje się je również na membrany, elementy pomp i narzędzia chirurgiczne; z uwagi na to, że przy tarciu lub uderzeniu nie iskrzą, są stosowane na elementy maszyn w prochowniach i wytwórniach materiałów wybuchowych.
-stopy cynku-Stopy Z105 i Z284 są odporne na ścieranie; stosuje sieje m.in. na łożyska i panewki łożysk. Stopy cynku, w postaci odlewów ciśnieniowych, stosuje się szeroko np. na korpusy i obudowy różnych urządzeń i aparatów, pokrywy, gaźniki, klamki itp.
-stopy cyny- Cyna jest stosowana na antykorozyjne powłoki ochronne na blachach stalowych, na puszkach do konserw i naczyń kuchennych, do cynowania przewodów elektrycznych oraz na folie.


METALE
Złoto
Zastosowanie Jest powszechnie wykorzystywane w jubilerstwie do wyrobu biżuterii, do wyrobu przedmiotów ozdobnych, sakralnych i użytkowych (największym wyrobem z czystego złota jest sarkofag Tutenchamona – 110 kg)
srebro
Zastosowanie Ze względu na specyficzne właściwości fizyczne i chemiczne srebro, jego stopy i związki chemiczne znajdują liczne zastosowania w przemyśle, elektrotechnice, fotografii.Przede wszystkim srebro jako metal szlachetny(srebro próby 925 w stopie z miedzią) jest używane do produkcji biżuterii, naczyń i sztućców.
miedź
Zastosowanie Miedź, obok żelaza odegrała wyjątkową rolę w rozwoju cywilizacji ludzkiej. Epoka brązu zawdzięcza swoją nazwę jednemu ze stopów miedzi. Pierwiastek ten znany jest od starożytności, od kiedy to był podstawowym składnikiem brązów. Jest ona masowo wykorzystywana jako surowiec do produkcji przewodów elektrycznych i ogólnie w elektronice, a także w budownictwie (dachy), jako barwnik szkła oraz katalizator. Miedź jest dodawana do wielu stopów, zarówno do stali jaki i do stopów aluminium. Jest też dodawana do srebra i złota poprawiając znacznie ich własności mechaniczne.
żelazo
Zastosowanie Ze względu na rzadkość występowania, żelazo rodzime nie ma praktycznego zastosowania. Używa się go głównie jako rdzeni elektromagnesów (pętla histerezy jest węższa im żelazo jest czystsze). Ma bardzo duże znaczenie naukowe i kolekcjonerskie (wartość handlowa przekracza niekiedy wartość takich samych wagowo samorodków srebra).
rtęć
Zastosowanie Dzięki swoim właściwościom znalazła zastosowanie do wypełniania termometrów, barometrów, manometrów, pomp próżniowych, itp. Duże ilości rtęci zużywane są do wydobywania złota i srebra, oraz do elektrolizy litowców i produkcji materiałów wybuchowych.
Oprócz tego jest stosowana:
do produkcji farb okrętowych
w medycynie i przemyśle farmaceutycznym
jest używana do ekstrakcji złota i srebra
do wykonywania plomb dentystycznych

DASZ NAJ ?!
3 5 3
2010-04-05T20:46:44+02:00
Stopy metali są mieszaniną dwóch lub większej ilości metali w odpowiedniej proporcji lub metalu z innymi pierwiastkami niemetalami. Stopy metali używane są do wyrobu przedmiotów i urządzeń codziennego użytku.
1 1 1