Bardzo żyzna gleba?
w którym roku utworzono następujące parki narodowe Kampinowski, biebrzański, Poleski i wymięn w tych parkach jakie występują osobliwości przyrodnicze

podaj 4 przykłady działań mających na celu poprawe sytuacji w środowisku przyrodniczym Wyżyny Śląskiej

Czekam na szybkie rozwiązanieee i najlepszee

1

Odpowiedzi

2010-03-02T18:38:54+01:00
1. Czarnoziem .
2. Kampinowski Park Narodowy - 19559 r. , osobliwosci - bory sosnowe , łęgi , torfowiska, zółwie błotne .
Biebrzański Park Narodowy - 1993 r. , osobliwości - łęgi , zabagnione kotliny Biebrzy i Narwi .
Poleski Park Narodowy - 1990 r. , osobliwości - Puszcza Kampinowska , Puszcza Kurpiowska (Zielona ) , bory sosnowe

3.
a) Sadzic lasy na hałdach kopalniczych .
b) Budowa oczyszczalni ściekó.
c) Nakładanie filtrów na kominy fabryk .
d) Zagospodarowanie hałd .
e) Zasypywanie starych kopalni .

Przepisałam to z moich cw. , bo nie dawno to przerabiałam :) !
2 5 2