Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T17:15:27+01:00
Program w Turbo Pascalu

Program qwe;
uses CRT;
var
bok: integer;
i: char;
begin
Clrscr;
Writeln('Podaj dlugosc boku A: ');
readln(bok);
writeln('Co obliczyc?');
Writeln('1 - Pole kwadratu o boku A');
Writeln('2 - Obwod kwadratu o boku A');
writeln;
i := readkey;
case i of
'1': Writeln('Pole wynosi: ',bok*bok);
'2': Writeln('Obwod wynosi: ',bok*4);
else
Writeln('Zly numer!');
end;
readln;
end.
1 5 1