Odpowiedzi

2010-03-02T16:53:35+01:00
W(x) = x³+2x²+x+4 = 0. Wyznaczmy może pierw dzielniki całkowite wyrazu wolnego 4. Więc:
D₄ = {±1, ±2, ±4}. Sprawdźmy, czy któraś z liczb spełnia równanie.
W(1) = 1 + 2 + 1 + 4 ≠ 0
W(-1) = 1- +2 - 1 + 4 ≠ 0
W(2) = 8 + 8 + 2 + 4 ≠ 0
W(-2) = -8 + 8 - 2 + 4 ≠ 0
W(-4) = -64 + 32 - 4 + 4 ≠ 0.
To jak żaden nie równa się zeru (bo z ułamkami byłoby to samo), to chyba nie ma miejsc zerowych...