W wyborach na przewodniczącego samorządu uczniowskiego Jarek otrzymał o 37 głosów więcej niż Wojtek . Ile głosów otrzymał każdy z chłopców , jeżeli do głosowania przystąpiło 421 uczniów .?

x-liczba uczniów głodujących na Wojtka
x+37 .........
x+x+37 ..............
x+x+37 = 421

x = ......
x+37 ...........

Sprawdzenie

Czy Jarek otrzymał 0 37 głosów więcej niż wojtek .? ...................

Czy suma oddanych na Jarka i na Wojtka jest równa 421 ?

Odpowiedź

.................

1

Odpowiedzi

2010-03-02T16:47:18+01:00
X-ilość uczniów głosujących na Wojtka
x+37- ilość uczniów głosujących na Jarka

x+ (x+37)=421
2x+37=421
2x=384
x=192 (tyle uczniów zagłosowało na Wojtka)
x+37=192+37=229 (tyle uczniów zagłosowało na Jarka)

192+229=421
Jarek otrzymał o 37 głosów więcej. Suma oddanych głosów na Jarka i Wojtka jest równa 421