Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T16:56:14+01:00
Konstytucja- akt prawny określany także jako ustawa zaadnicza; najważniejsze źródło prawa w państwie.

ratyfikowane umowy międzynarodowe- reguluje stosunki międzynaodowe; jedno z niekwestionowanych żródeł prawa międzynarodowego

akty organów Unii Europejskiej-prawo wspólnotowe publikowane w dzienniku urzędowym unii europjskiej

ustawy- akty prawne powszechnie obowiązujące, uchwalane prze parlament

rozporządzenia- jedno ze żródeł prawa powszechnie obowiązującego; wydawane w celu wykonania ustawy
1 1 1