Przedstaw równania reakcji zapisem jonowym i skróconym zapisem jonowym.
a.Ba(OH)₂ + 2HNO₃ -> Ba(OH₃)₂ + 2H₂O
b.2KOH + H₂SO₄ -> K₂SO₄ + 2H₂O
c.Ca(OH)₂ + 2KMnO₄ -> Ca(MnO₄)₂ +2H₂O
d. 2LiOH + H₂CrO₄ -> Li₂CrO₄ + 2H₂O
e.3NH₃ * H₂O + H₃PO₄ -> (NH₄)₃ + 3H₂O

PILNE!!!

1

Odpowiedzi

2010-03-02T21:06:30+01:00
A.Ba(OH)₂ + 2HNO₃ -> Ba(NO₃)₂ + 2H₂O
Ba²⁺ + 2OH⁻ + 2H⁺ + NO₃⁻ -> Ba²⁺ + 2NO₃⁻ + 2H₂O
2OH- + 2H⁺ -> 2H₂O/:2
OH- + H⁺ -> H₂O
b.2KOH + H₂SO₄ -> K₂SO₄ + 2H₂O
2K⁺ + 2OH⁻ + 2H⁺ + SO₄²⁻ -> 2K⁺ + SO₄²⁻ + 2H₂O
2OH- + 2H⁺ -> 2H₂O/:2
OH- + H⁺ -> H₂O
c.Ca(OH)₂ + 2HMnO₄ -> Ca(MnO₄)₂ +2H₂O
Ca²⁺ + 2OH⁻ + 2K⁺ + 2MnO₄⁻ -> Ca²⁺ + 2MnO₄⁻ + 2H₂O
2OH- + 2H⁺ -> 2H₂O/:2
OH- + H⁺ -> H₂O
d. 2LiOH + H₂CrO₄ -> Li₂CrO₄ + 2H₂O
2Li⁺ + 2OH⁻ + 2H⁺ + CrO₄²⁻ -> 2Li⁺ + CrO₄²⁻ + 2H₂O
2OH- + 2H⁺ -> 2H₂O/:2
OH- + H⁺ -> H₂O
e.3NH₃ * H₂O + H₃PO₄ -> (NH₄)₃ + 3H₂O
3NH₄OH + H₃PO₄ -> (NH₄)₃PO₄ + 3H₂O
3NH₄⁺ + 3OH⁻ + 3H⁺ + PO₄³⁻ -> 3NH₄⁺ + PO₄³⁻ + 3H₂O
3OH- + 3H⁺ -> 3H₂O/ :3
OH- + H⁺ -> H₂O