Odpowiedzi

2009-10-19T20:01:58+02:00
1517 - WYSTĄPIENIE MARCINA LUTRA
1569 - UNIA POLSKO-LITEWSKA
1573 - PIERWSZA WOLNA ELEKCJA, ARTYKUŁY HENRYKOWSKIE
1492 - ODKRYCIE AMERYKI
14 4 14
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-19T20:03:35+02:00
1517r. - wystąpienie Marcina Lutra w niemieckim mieście Wittenberga.31 paździwrnika
1569r. - Unia polsko-litewska Na mocy decyzji sejmu z 1 lipca 1569 r. Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie utworzyło wspólnie Rzeczpospolitą Obojga Narodów (Unia polsko-litewska).
1573r. - Pierwsza wolna elekcja, artykuły henrykowskie Wprowadzenie dokumentu nazwanego artykułami henrykowskimi.
1492r. - Odkrycie Ameryki
12 października. Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę
3 3 3
2009-10-19T20:35:27+02:00
1492- odkrycie Ameryki
1517-Wstąpienie Marcina Lutra
1569-Unia Lubelska
1573- Konfederacja Warszawska
1 5 1