Odpowiedzi

2009-10-19T20:45:45+02:00
Pozytywne: domagano się egzekucji dóbr
unowocześnienia procedury sądowej
utworzenia stałego wojska
zagwarantowania wolności wyznania

negatywne : zwolnienie szlachty z płacenia ceł ,
ograniczenie praw mieszczan i chłopów.

Podskarbi, w dawnej Polsce urzędnik zarządzający skarbem panującego.
Kanclerz w dawnej Polsce urzędnik kierujący kancelarią monarchy oraz odpowiadający za politykę zagraniczną.
Hetman, wódz naczelny, mianowany przez króla najwyższy dowódca wojskowy w Polsce i na Litwie od końca XV w.
Wojewoda w dawnej Polsce najwyższy urzędnik książęcy, który dowodził wojskiem i sprawował sądy w imieniu panującego.
1 2 1