Zad.1
Rozwiąż równania
a)4x-3=3x+5
b)5x+2=7-3x
c)3(x-1)=0
d)-6(x+1)=24
e)-7(x-2)=3x-1
f)4(x-1)=6(1+x)
zad.2
Zapisz i rozwiąż odpowiednie równania.
a)Liczba 3 razy mniejsza od x jest równa 12
b)Liczba o 5 większa od x i dwukrotność liczby x+1 są równe

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T17:08:54+01:00
Zad.1
a)
4x-3=3x+5 |+3;-3x
4x-3x=5+3
1x=8|1
x=8
b)
5+2=7-3x |-7
7+7=-3x
14=-3x
-3x=14 |:-3
x=-4.666...
c)
3(x-1)=0
3x-3=0 |+3
3x=0+3
3x=3 |:3
x=1
d)
-6(x-1)=24
-6x+6=24 |-6
-6x=24-6
-6x=18 |-6
x=-3
e)
-7(x-2)=3x-1
-7x+2=3x-1 |-3x ; -2
-7x-3x=-1-2
-10x=-3|:-10
x=0.3
f)
4(x-1)=6(1+x)
4x-4=6+6x |+4 ; -6x
4x-6x=6+4
-2x=10 |:-2
x=-5

zad.2
a)
x-3=12 |+3
x=12+3
x=15

b)
5x=2(x+1)
5x=2x+2 |-2x
5x-2x=2
3x=2 |:3
x=0.666..

mam nadzieje ze dobrze ;))