PROSZĘ O SZYBKĄ POMOC, BO TO NA JUTRO! ;(
1. ODPOWIEDZ NA PYTANIA:
a) W czyim imieniu Kolumb przejął władzę nad odkrytymi lądami? W jaki sposób to uczynił?
b) Jakie były wyobrażenia wielu Europejczyków o mieszkańcach dalekich lądów?
c) Wymień cechy, które-zdaniem Kolumba-charakteryzują mieszkańców Ameryki?

2. Jakim państwom zależało na zdobyciu Inflant i dlaczego?

3. POŁĄCZ POJĘCIA Z ODPOWIEDNIMI WYJAŚNIENIAMI:
a) wyznanie będące odłamem chrześcijaństwa, powstałe w wyniku reformacji; b) grupa wyznaniowa, zaprzeczająca istnieniu Trójcy Świętej i boskości Jezusa;
c) popularna nazwa zakonu, który odegrał ważną rolę w walce z reformacją;
d) reakcja kościoła katolickiego na reformację;
e) ruch żądający przeprowadzenia reformy kościoła;
f) zjazd najważniejszych dostojników kościelnych (np. w Trydencie)

1. REFORMACJA-
2. KONTRREFORMACJA-
3. PROTESTANTYZM-
4. BRACIA POLSCY-
5. SOBÓR-
6. JEZUICI-

4. CZY UWAŻASZ, ŻE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE SĄ CZYMŚ POZYTYWNYM CZY NEGATYWNYM? ZAJMIJ JEDNO STANOWISKO I ODPOWIEDZ.
PROSZĘ O SZYBKĄ ODPOWIEDŹ, DAJĘ 30 PUNKTÓW ZA TE ZADANIA!!
NAWET JEŻELI KTOŚ UMIE JEDNO ZADANIE TO PROSZĘ NAPISAĆ.
Z GÓRY DZIĘKI! ;*****

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T17:16:09+01:00
Ad.1.
a)Kolumb przeją władze w imieniu króla i królowej Hiszpanii Izabeli i Ferdynanda. Rozpoczną tam osadnictwo ludzi z Hiszpanii.
b)
c)
Ad.2.
Inflanty chciały zdobyć trzy państwa Polska Rosja i Szwecja.
Polska chciała je zdobyć aby uniemożliwić Rosji szerokiego dostępu do morza bałtyckiego. Rosja aby zwiększyć eksport zboża na zachód europy potrzebowała dużych portów będących na terenie Inflant. Szwecja chciała podobnie jak Polska chciała osłabić Rosję a także spełnić swoje aspiracje aby Bałtyk był "jeziorem wewnętrznym" państwa.
Ad.3.
1e
2d
3a
4b
5f
6c
Ad.4.
Pozytywnym ponieważ europejczykom pozwoliły zasiedlić nowe tereny które dostarczały im dochodu. Natomiast ludność rdzenna tych terenów mogła skorzystać z technologi oferowanej przez kolonizatorów.