ZADANIE 1.
Napisz po dwa równania równoważne podanym równaniom:
a. 3x=15 b. 4x-12=0 c. 7-x=5

ZADANIE 2.
Wskaż równania , których rozwiazaniem jest liczba 0 .
1. -2x=0
2.5y+5=5
3. 2z-7=7
4.7t+9t=0
5. 0 = 3+11d

ZADANIE 3.
Czy podana liczba spełnia równanie?
a.2x+1=9-2x , 2
b.3(2x-5)=1-4x 1½
c.49y-6)-3y=2(y-9) , -6

1

Odpowiedzi

2010-03-02T16:58:38+01:00
Zad. 2
1,4,5.
tak spłnia
a pierwszego nie wiem:D