Zad1
Do liczby -8 dodaj iloraz liczby -3/4 przez liczbę 2
Zad2
Od liczby 13,5 odejmnij iloczyn liczb -3,6 i -1,7
Zad3
Sumę liczb 1 3/5 i 1 2/3 podziel przez różnicę liczby -4 oraz liczby -1 2/3
zad4
Do ilorazu liczby -4,8 przez liczbę -2 dodaj lioczyn liczb -1/2 i 4/5

Daje naj:):**^^ Szybko :);]

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T17:10:17+01:00
Zad.1
-8+(-3/4:2)=-8+(-3/4*1/2)=-8-3/8=-8 3/8

zad 2
13,5-[(-3,6)*(-1,7)]=13,5-6,12=7,38

zad 3
(1 3/5 + 1 2/3):[-4-(-1 2/3)]=(8/5+5/3):(-4+1 2/3)=(24/15+25/15):
(-2 1/3)=49/15:(- 7/3)= 49/15*(-3/7)=-7/5=-1 2/5

zad 4
[(-4,8):(-2)]+[(-1/2)*4/5] = 2,4 - 2/5 = 2,4-0,4 = 2