Odpowiedzi

  • gtf
  • Początkujący
2010-03-02T16:56:37+01:00
Podobieństwa i różnice w systemach totalitarnych na przykładzie Włoch, Niemiec i ZSRR.


Hitleryzm, Stalinizm i Mussolinizm współczesnemu człowiekowi kojarzą się z najgorszymi zbrodniami przeciwko ludzkości. Każdy z tych systemów totalitarnych
był okrutnym reżimem wymierzonym przeciwko człowieczeństwu. Różne są genezy
narodzenia stalinizmu w Rosji i faszyzmu we Włoszech oraz Niemczech, jednak ich
głównym założeniem było zniewolenie i podporządkowanie jednostki narzuconym
celom (głównie militarnym). Aby prześledzić proces narodzin europejskich totalitaryzmów, trzeba cofnąć się do roku 1918 – końca I wojny światowej.
Gwałtowne pojawienie się faszyzmu po Wielkiej Wojnie można określić jako wybuch
emocji przeciwstawiających się liberalizmowi, demokracji i racjonalizmowi.
„Wojna, która zakończy wszystkie wojny” – tak określała propaganda I wojnę światową.
Wydawało się to możliwe dzięki Lidze Narodów i nowej polityce rozwiązywania sporów
na drodze kompromisów. Tymczasem świat, który wyłonił się po wojnie, był odmienny
od rzeczywistości przedwojennej. Deklaracje Ligi Narodów oraz postanowienia Traktatu Wersalskiego stawały się kolejnymi punktami zapalnymi w skłóconej i ekonomicznie zachwianej Europie.