1.Obwód prostokąta jest równy 28 cm.Jeśli dłuższy bok tego prostokąta zmniejszymy o 1cm a krótszy zwiększymy o 1cm to otrzymamy kwadrat.Oblicz pole prostokąta i długosć jego przekątnej.

2.W hurtowni kupiono 200kg cukru i 150kg mąki za 900zł.Cukier sprzedano z zyskiem 25% a mąkę z 20% i zarobiono na wszystkim 210zł.Oblicz cenę sprzedaży 1kg mąki i 1kg cukru.na już.!! ; d

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T17:06:18+01:00
Zadanie 1
a-dłuższy bok
b-krótszy bok

a-1=b+1
a+b=14

28-b-1=b+1
-2b=-12
b=6cm
a=14-6
a=8cm

P=8cm*6cm=48cm2 - Pole

przekatna obliczamy ze wzoru pitagorasa a^2 + b^2 = c^2
6^2 + 8^2 = c^2
36 + 64 = c2
100 = c2
10 = c
Przekątna rowna sie 10 cm

Zadanie 2.
x- cena 1 kg mąki
y- cena 1 kg cukru

200x=150y = 900zł
¼* 200x +⅕150y= 210 zł

200x+150y=900 zł
50x+ 30 y= 210 zł I *( -4)

200x+150y= 900
200x-120y= -840 zł
←←←←←←←←←
30y= 60 zł/30
y= 2zł
200x+150 * 2zł= 900 zł
200x= 9000zł- 300 zł
200x= 600z I :200
x= 3zł
y=2zł

3zł=100 %
x- 25%

x= 75/100
x= 0,75
3 + 0,75= 3,75

3,75 zł
2,40 zł