Zredukuj w podanym wyrazeniu wyrazy podobne. Oblicz wartosc liczbowa tego wyrazenia ;
a) x+x+x+x+x dla x= -2
b)x+y+y+z+x+z+x+z+x dla x = 3, y = 2, z=1
c)a+b+2c+2a+3b+4b+3a+3c dla a= 0,5, b= 4, c= 0,1
d) 4x+2y+2-3z-2x+3y+7z+4 dla x= jedna druga w ulamku,
y= jedna piata w ulamku, z= jedna czwarta w ulamku

help!! napiszcie ..

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T19:30:50+01:00
*-razy(mnożenie) :D

a) x+x+x+x+x dla x= -2
x+x+x+x+x=5x=5*-2=-10
b)x+y+y+z+x+z+x+z+x dla x = 3, y = 2, z=1
x+y+y+z+x+z+x+z+x=4x+2y+3z=4*3+2*2+3*1=12+4+3=19
c)a+b+2c+2a+3b+4b+3a+3c dla a= 0,5, b= 4, c= 0,1
a+b+2c+2a+3b+4b+3a+3c=6a+8b+5c=6*0,5+8*4+5*0,5=3+32+2,5=37,5

proszę ;]