Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-19T20:25:10+02:00
1. Okres świetności Izraela przypada na okres panowania Dawida i jego następcy - Salomona, czyli do X w p. n. e.
2. Państwo rozpadło się na dwa królestwa: północne - Izrael - i południowe, nazywane Judą.
3. Ok. 5 tys. Żydów zostało wysiedlonych do Babilonii. Termin "niewola" jest nie do końca prawidłowy, gdyż deportowani Żydzi nie byli więzieni.
4. Naród żydowski wyznawał monoteizm, czyli wiarę w jednego boga. Tym bogiem był Jahwe (po hebrajsku "Jestem, który jestem"). Religia żydowska nazwana była judaizmem.
1 5 1