Odpowiedzi

2010-03-02T17:16:50+01:00
1. Do jadalni wchodzimy pojedynczo, po odnotowaniu swojej obecności u dyżurnego nauczyciela i zajmujemy miejsce przy stoliku.

2. Podczas spożywania posiłków obowiązuje:
a) cisza
b) przestrzeganie kultury jedzenia:
Ø właściwa postawa przy stoliku,
Ø prawidłowe posługiwanie się sztućcami,
Ø zwracanie uwagi na formy grzecznościowe: proszę, dziękuję przepraszam.

3. Po spożyciu posiłku należy:
a) pozostawić swoje miejsce w porządku,
b) odnieść naczynia
c) spokojnie opuścić stołówkę szkolną

4. Uczniowie bezwzględnie stosują się do poleceń nauczyciel

5. Po jadalni nie biegamy, nie przepychamy się, dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.

6. Zgłaszamy nauczycielom przypadki niebezpiecznego zachowania innych dzieci.

7. W razie nieprzestrzegania regulaminu uczeń może być usunięty z sali (posiłek zje w innym czasie). O jego niewłaściwym zachowaniu poinformowani zostaną rodzice i wychowawca klasy.

8. W jadalni szkolnej mogą przebywać tylko osoby jedzące obiad oraz nauczyciele dyżurni.
4 3 4
2010-03-02T17:26:30+01:00
1. Stołówka szkolna jest miejscem wydawania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów oraz pracowników szkoły.
2. Posiłki wydawane są w godzinach wyznaczonych tylko przez dyrekcję szkoły.
(lub podanie przykładowych godzin).
3. Obiady wydawane są tylko dla osób, którzy za nie zapłacili.
4. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniu stołówki osobom nie spożywających posiłków, w tym również rodziców uczniów.
5. Podczas pobytu na stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie. Opiekę (nadzór) nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurny.
6. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.
7. W stołówce oraz na tablicy ogłoszeń wywieszony jest aktualny jadłospis na dany dzień ( lub tydzień )

Mam nadzieję że pomogłam :))
2 2 2