Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-19T20:18:56+02:00
-Obecne metody klonowania wielu gatunków roślin i zwierząt:
-W przypadku zwierząt zazwyczaj stosuje się technikę polegającą na przeniesieniu jądra komórki somatycznej pobranej z klonowanego osobnika, do komórki jajowej pozbawionej jądra. Proces ten tworzy funkcjonalną zygotę. Zygota ta może, jeśli się jej na to pozwoli, rozwinąć w żywego osobnika. Dawca komórki jajowej z reguły pochodzi z tego samego gatunku. Transfer jądra do komórki jajowej innego gatunku rzadko jest skuteczny.
-Klony otrzymane w procesie transferu jądrowego nie są w 100% genetycznie identyczne z dawcami. W trakcie tego procesu wymienia się bowiem tylko materiał genetyczny zawarty w jądrze komórkowym pozostawiając RNA mitochondrialny biorcy. Mitochondrialne RNA ma jednak minimalny wkład w dziedziczenie cech genetycznych.
-Klonowanie ludzi to tworzenie genetycznie identycznej kopii jednostki ludzkiej, lub w drugim znaczeniu, hodowanie wybranych tkanek ludzkich z pojedynczych komórek somatycznych. Z technicznego punktu widzenia, naturalnie urodzone bliźnięta jednojajowe, są klonami, można więc powiedzieć, że już obecnie ludzkość w ok 1.5-3% składa się z klonów.
1 5 1
2009-10-19T20:23:02+02:00
Klonowania organizmu :otrzymywanie identycznych genetycznie organizmów z pojedynczego osobnika; jako metoda rozmnażania wegetatywnego od dawna stosowane w ogrodnictwie — wiele roślin ozdobnych i drzew owocowych to klony, np. wszystkie jabłonie odmiany ‘Mac Intosh’ pochodzą od pojedynczej jabłoni (w której nastąpiła przypadkowa mutacja, korzystna z punktu widzenia hodowcy), posiadają ten sam zestaw genów.

pomogłam ?
2009-10-19T20:23:08+02:00
Klonowanie organizmów

Bardszo szybki rozwój genetyki spowodował rozkwit inżynierii genetycznej, dzięki której możliwe jest ingerowanie w geny żywych organizmów i wywoływanie w nich określonych zmian. Największym osiągnięciem inżynierii genetycznej było sklonowanie pierwszego ssaka, którym była owca Dolly. Stało sie to w 1996 roku w Wielkiej Brytani. Od momentu tego wudarzenia zadawane jest pytanie o klonowanie innych zwierząt i człowieka.

Klonowanie genów - w genetyce i biologii molekularnej nazywan procesem wyosabniania genu. Polega na łączeniu fragmentów materiału genetycznego z wektorem molekularnym i ich namnażaniu w innym organizmie. Otrzymuje się w ten sposób wiele kopii tego samego genu.