Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T17:23:24+01:00
1. Reformacja – ruch religijny i społeczny mający na celu odnowę chrześcijaństwa.
2. Skutki reformacji:
-Rozłam w kościele chrześcijańskim: oddzielenie się Kościołów protestanckich od Kościoła katolickiego
-Wojny religijne,
- Liczne prześladowania ze strony wielu uczestników walki
-Uniezależnianie się od papieża i hierarchii kościelnej w państwach protestanckich
-Biblia w języku narodowym
-Wzrost znaczenia idei tolerancji
-Upadek uniwersalizmu religijnego i kulturowego
-Podział Europy na kraje katolickie i protestanckie
3. Odłamy chrześcijaństwa powstałe w wyniku reformacji:
- luteranizm
- anglikanizm
- kalwinizm
- nowożytny antytrynitaryzm
- husytyzm
- anabaptyzm