Odpowiedzi

2010-03-02T17:17:03+01:00
Królowie:
Mieszko I
Bolesław Chrobry
Miszko II Lambert
Kazimierz Odnowiciel
Bolesław śmiały
władysław herman
bolesław Krzywoustny
Władysław wygnaniec
Bolesław Kędzierzwy
Mieszko Stary
Kazimierz sprawiedliwy
Leszek Biały
Władysław Laskonogi
Henryk Brodaty
Konrad Mazowiecki
Bolesław Wstydliwy
Leszek CZarny
Przemysł II
Wacław II
Władysałw Łokietek
Kazimierz wielki
Ludwik Węgierski
Jadwiga
Władysław Jagiełło
Władysław werneńczyk
Kazimierz Jagiellończyk
Zygmunt Stary
Zygmunt August
Władcy elekcyjni:
Henryk walezy
Anna jagielonka
Stefan Batory
Zygmunt III Waza
Władysław IV Waza
Jan KAzimierz
MichaŁ Korybut Wiśniowiecki
Jan III Sobieski
August II Mocny sas
Stanisław Leszczyński
August III sas
Stanisław august poniatowski


a o tych wojach to nie wiem..
2 5 2
2010-03-02T17:17:19+01:00
-piast
-siemowit
-lestek
-siemomysł
-mieszko I
-bolesław chrobry
-mieszko II
-kazimierz odnowiciel
-bolesław smiały
-władysław herman
-bolesław krzywousty
-właysław łokietek
-kazimierz wielki