Hej nie było mnie w szkole i tego nie kumam mógłby mi ktoś je rozwiązać te działania z rozpisaniem ich.Dam naj !!!! i 320pkt.


1. -3-(-2)+(-3)+4-(-7)+10-(-3+2)=

2. -4-7+3+(-7)+(-4)-(-2)+(-8)=

3. -3*2+(-8)*(-2)=

4. (-8):(-2)+16:(-4)=

5. -jedna dwunasta*(-3)+(-jedna czwarta)*(-64)=

6. dwie piąte:(-trzy piąte)+jeden i dwie piąte-(-dwie i jedna czwarta)*(-cztery piąte)=


* =znak mnożenia

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T17:54:42+01:00
1. - 3 - (- 2) + (- 3) + 4 - (- 7) + 10 - (- 3 + 2) = - 3 + 2 - 3 + 4 + 7 + 10 + 3 - 2 = 0 + 20 - 2 = 18

2. - 4 - 7 + 3 + (- 7) + (- 4)- (- 2) + (- 8) = - 4 - 7 + 3 - 7 - 4 + 2 - 8 = - 8 - 11 - 6 = - 25

3. - 3*2 + (- 8)*(- 2) = - 6 + 16 = 10

4. (- 8) : (- 2) + 16 : (- 4) = 8:2 - 16:4 = 4 - 4 = 0

5. -(1/12)*(- 3) + (- 1/4)*(-64) = 3/12 + 64/4 = 3/(3*4) + (4*16)/4 = 1/4 + 16 = 16 i 1/4

6. (2/5):(-3/5) + (1 i 2/5) - (- 2 i 1/4)*(- 4/5) = (2/5)*(- 5/3) + (7/5) - (- 9/4)*(- 4/5) = - (2*5)/(5*3) + (7/5) - (9*4)/(5*4) = - 2/3 + 7/5 - 9/5 = - 2/3 - 2/5 = - 10/15 - 6/15 = - 16/15

kilka zasad:
(liczba ujemna)*(liczba ujemna) = (liczba dodatnia)
(liczba ujemna)*(liczba dodatnia) = (liczba ujemna)
(liczba dodatnia)*(liczba dodatnia) = (liczba dodatnia)
(liczba ujemna)/(liczba ujemna) = (liczba dodatnia)
(liczba ujemna)/(liczba dodatnia) = (liczba ujemna)
(liczba dodatnia)/(liczba dodatnia) = (liczba dodatnia)
minus przed nawiasem, przy opuszczaniu nawiasu nie przepisujemy go za to wszystkie + w nawiasie zamieniamy na -, a - na +
plus przed nawiasem, przy opuszczaniu nawiasu nie przepisujemy go za to wszystkie znaki w nawiasie przepisujemy bez zmian

jak masz pytania to pisz na pw