1,oblicz drogę jaką przebędzie ciało poruszając sie ze stałym przyspieszeniem 2m/s² w czasie 15s jeżeli prędkość początkowa wynosiła zero
2,pociąg ruszający ze stacji przez minute jechał ruchem jednostajnie przyspieszonym i po opływie tego czasu uzyskał prędkość 54k/h.oblicz przyspieszenie pociągu i drogę jaka przebył w tym czasie.


proszę o obliczenie na już;]]

2

Odpowiedzi

2009-10-19T20:34:16+02:00
A = 2m/s²
t =15s
s = at²/2

s = 2 x 15²/2 = 225m

2)
t = minuta = 1/60 godziny
v = 54 km/h

a = v/t
a = 54 x 1/60 = 0,9 km/h²

s = at²/2
s = 0,9 x (1/60)²/2 = 0,9 x 1 / 3600 /2 = 1/8000 km
s = 0, 000 125 km = 0,125 m
11 3 11
2009-10-19T20:42:17+02:00
²1.
a= 2m/s²
t = 15s
Vp=0

S = at²/2 = 2m/s² * 225s²
---------------- = 225m ( bo s² sie zredukowały)
2


2. Vk=54km/h = 15m/s
t = 60s

S = 1/2 at² = 1/2 vt = 450 m
a = v/t = 15m/s
-------- = 0,25 m/s²
60s

kolega na demną sie orobił bo sobie nie zamienił jednostek i jeszcze mu zle wyszło;D
4 4 4