1. ułóż i rozwiąż odpowiednie równanie
a)120% liczby X jest o 7 większe niż połowa liczby X
b)jezeli zmniejszymy liczbę X o 30% to otrzymamy liczbę o 8 od niej mniejszą

2.Ułóż odpowiednie równanie i odpowiedz na pytanie
a) suma pewnej liczby i liczby o 5 od niej mniejszej wynosi 15.Co to za liczba?
b)co to za liczba ktorej 5% wynosi 11.?
c).co to cza liczba ktorej dwukrotność powiększona o 10 wynosi 16?
d)pewną liczbę podzielono przez 3 a nastepnie do ilorazu dodano 5 i otrzymano połowę wyjsciowej liczby.co to za liczba?

3.Ułóż i rozwiąż odpowiednie równanie
a) jaka to liczba ktorej 12% wynosi 6?
b) liczbę Y zmniejszono o 14% i otrzymano 40,42.Znajdź tą liczbę
c)liczba o 10% większa od pewnej liczby A jest równa 143.znajdz liczbe A
d)liczba o 110% większa od liczby X jest równa 23, 1. znajdz liczbę X

4.ułóż i rozwiąż odpowiednie równanie
a)średnia arytmetyczna liczby X i liczby o 7 większej wynosi 20
b) srednia arytm. trzech liczb: liczby Y, trzykrotność liczby Y i liczby o 10 większej od Y wynosi 6
c)do liczby 15 dodano liczbę Y a od liczby 51 odjęto Y i otrzymano równe liczby

wiem ze duzo tego..;/.. ale serio potrzebne na jutro!..; /wszystko..;/

1

Odpowiedzi

2010-03-02T17:29:32+01:00
Zad2
a) x- pierwasz liczba
x-5 -druga liczba
x+x-5= 15
2x=15+5
2x= 20/2
x=10

pierwsza liczba = 10
druga liczba = 10-5=5

10+5= 15

b) 5% z x = 11
5/100 * x = 11
1/20*x=11
x= 11/ przez 1/20
x= 11*20/1
x=220

ta liczba to 220
2 2 2