Na pytaniach do egzaminu przed bierzmowaniem pojawiły się takie pytania, których nie mogę nigdzie znaleźć:
1. Na czym polega dar rady?
2. Na czym polega dar mądrości?
3. Na czym polega dar rozumu?
4. Na czym polega dar umiejętności?
5. Na czym polega dar pobożności?
6. Na czym polega dar mocy?
7. Na czym polega dar bojaźni bożej?

Bardzo proszę o odpowiedzi. Najlepiej krótkie i na temat.
Z góry dziękuję :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T10:14:58+01:00
1. Dar rady:
- Uzdalnia do otwarcia się na mądrzejszych od siebie, na przyjęcie pouczenia od Pana Boga
- Duch Św. jest wewnętrznym doradcą
- Pomaga rozpoznać wolę Bożą
- Doskonali roztropność
- Wzbudza wrażliwość na potrzeby bliźnich

2. Dar mądrości:
- Ujawnia człowiekowi prawdziwy sens życia
- Daje umiejętność postrzegania świata, bliźnich, siebie samego, przez pryzmat wiary.

3. Dar rozumu:
- Daje zdolność dobrego zrozumienia prawd wiary.
- Otwiera serce i umysł człowieka na świat i prawdy wiary, jesteśmy w stanie zrozumieć tajemnice wiary
- Pomaga poznać wolę Bożą

4. Dar umiejętności:
- Daje umiejętność bycia świadkiem Jezusa
- Pomaga nam w uległości i zupełnym oddaniu się Bogu
- Uzdalnia do podejmowania własnych wyborów

5. Dar pobożności:
- Doskonali modlitwę i bliski kontakt z Bogiem
- Skłania do życia w obecności Pana Boga
- Skutkiem tego daru jest oddanie czci Bogu, przekonanie, że Bóg jest godzien mojej czci, bo jest moim Ojcem
- Zachowanie dziecięcej ufności: oddanie Bogu

6. Dar męstwa (odwagi)
- Pomoc w trwaniu w wierze, jej wyznawaniu, w cierpieniach, w przeciwnościach, w sięganiu po wielkie wartości i walce ze złem

7. Dar bojaźni Bożej:
- Utrzymuje w postawie czci wobec Boga
- Człowiek pod wpływem tego daru liczy się z Bogiem, ale lęka się, aby Boga nie zawieść, nie zranić
- Owocem tego daru jest również odraza do grzechu, skrucha
1 5 1