Odpowiedzi

2009-10-19T22:50:10+02:00
Funkcja
y=ax²+bx+c,
wiedząc, że dla xw=2 osiąga ona wartość najmniejszą równą
ymin= 2
A (4,6).
OBL a,b

Potrzebne wspolrzędne wierzcholka paraboli
W(-b/2a ,Δ/4a)
Jezeli wartosc najmniejsza to a>0 /ramiona paraboli do gory/

-b/2a=2
y(2)=2→4a+2b+c=2
y(4)=6→16a+4b+c=6 /trzy rownania i 3 niewiadome/
===============================================
b=-4a
4a-8a+c=2
16a-16a+c=6→c=6
-4a+c=2→4a=c-2→ 4a=4→a=1
b=-4

ODP
y=x²-4x+6

wykres na zalaczniku