1. Jeden bok prostokata a dlugosc 4 cm a drugi jest 4 razy dłuższy. Oblicz jego pole i obwód.

2. działka ma kształt kwadratu o polu 36cm2 . Ile siatki poezeba do ogrodzenia tej dzialki.

3.Utwardzenie m2 drogi kosztuje 16 zł. Droga ma szerokosć 8 m. Jaki jest koszzt utwardzenia 1km.?

4. Oblic pole ównoległoboku , którego bok wynosi 6cm a wysokosc opuszczona na ten bok ma 3 cm.

5. oblicz pole rombu , ktorego przekatne wynosza 6 cm i 8 cm.

6. Oblicz pole kwadratu ktorego pole wynosi 64cm 2.

7. oblicz pole trapezu o podstawach 3cm i 7 cm , oraz wysokości 4 cm.

8.oblicz wysokośc trapezu, którego podstawy wynoszą 2cm i 6 cm, a pole 24cm2.

9. W rombie o obwodzie równym 20 cm przekątne wynoszą 6 i 8 cm.Oblicz wysokość

3

Odpowiedzi

2010-03-02T17:31:16+01:00
1. a=4cm
b=16cm
p=a*b
P=4cm*16cm=64cm2

2.P=36cm2
a=6cm
L=4*6cm=24cm

3.1km=1000m
1000m*8m=8000m2
8000m2*16zł=128000zł

4.a=6cm
h=3cm
P=a*h
P=6m*3cm=18cm2

5. P=1/2d1*d2
P=1/2*6*8=24cm2

6. hyba powinno być oblicz BOK, wtedy pierwiastek z 64 równa się 8, więc bok wynosi 8cm.

7.P=1/2(a+b)*h
P=1/2(3+7)*4
P=20cm2

8. a=2
b=6
P=24cm2
P=1/2(a+b)*h
24cm2=1/2(2+6)*h
24cm2=4*h
h=24cm2:4
h=6cm

9. L=20cm
d1=6
d2=8
a=20cm:4
a=5cm
P=1/2d1*d2
P=1/2*6*8
P=24cm2
24cm2=5cm*h
h=24cm2:5cm
h=4,8cm


2010-03-02T17:41:48+01:00
1.
a = 4 cm
b = 4 cm * 4 cm = 32 cm
Pole p = 4 cm * 16 cm = 64 cm
Obw p = 2 * 4 cm + 2 * 16 cm = 8 cm + 32 cm = 40 cm

2.
36 cm * 36 cm = 1296 cm
Odp. Potrzeba kupic 1296 cm siatki.

3.
3 cm * 6 cm / 2 = 18 cm / 2 = 9 cm [ k ]

5.
6 cm * 8 cm / 2 = 48 cm / 2 = 24 cm [ k ]
7.
( 3 cm + 7 cm ) * 4 / 2 = 40 cm / 2 = 20 cm [ k ]


2010-03-02T18:20:57+01:00
1.
4×4cm=16cm
P=4cm×16cm=64cm²
O=2×4cm+2×16cm=40cm

2.
p=36cm²
a=6cm
O=4×6cm=24cm

3.
1km=1000m
8m×1000m=8000m²
8000×16zł=128000zł

4.
P=ah
P=6cm×3cm
P=18cm²

5.
P=½d₁d₁
P=½6cm×8cm
P=24cm²