Wyłącz czynnik przed nawias.
1. 18x^ + 6x
2. 47m^ - 19n
3. -12k + 30k^
4. 16xyz - 48xy + 60yz
5. 50x^ y + 60xy^ - 70xy
6. 21x" - 35x' + 63^ - 14 x=7
7. k" + m` - k^ + m~ + k' + m'
8. -54b" - 27b' - 9b^ - 3b

^- do drugiej/ do kwadratu
'- do trzeciej,
"-do czwartej
~- do piątej
`- do szóstej

1

Odpowiedzi

2010-03-02T17:29:15+01:00
1. 18x² + 6x =6x(3x+1)
2. 47m² - 19n 2(23,5m²-9,5n)
3. -12k + 30k² = -6k(2-5k)
4. 16xyz - 48xy + 60yz =4y(4xz-12x+15z)
5. 50x² y + 60xy² - 70xy =10xy(5x+6y-7)
6. 21x⁴ - 35x³+ 63x² - 14 x=7 (3x³-5x²+9x-2)
7. k⁴ + m⁶ - k² + m⁵ + k³ + m³=k²(k²+k-1)+m³(m³+m²+1)
8. -54b⁴ - 27b³ - 9b² - 3b=3b( 18b³-9b²-3b-1)