Imagine you work in the human resources department of a manufacturing company. Give a short talk to some new employees. 1.decide what the company makes, e.g. bicycles, computers. 2.Prepare the talk for some new employees. Explain what each department does. Don't write every word-just make notes. 3.Give your talk to some other students.

2

Odpowiedzi

2009-10-19T20:29:44+02:00
Wyobrażasz sobie ty pracują w dziale kadr przedsiębiorstwa produkcji. Daj krótką rozmawiać z jakimiś nowymi pracownikami. 1. decyduje co przedsiębiorstwo robi, e.g. rowery, komputery. 2. przygotowuje rozmowę na jakichś nowych pracowników. Wyjaśnij co każdy dział robi. Nie pisz każdego formułować - tylko zrób notatki. 3. Daje twoją rozmawiać z jakimiś innymi studentami.
2009-10-19T21:44:12+02:00
Wyobrażasz sobie że pracujesz w dziale kadr przedsiębiorstw produkcji. Zacznij krótką rozmowę z jakimiś nowymi pracownikami. 1. zdecyduj co przedsiębiorstwo robi, e.g. rowery, komputery. 2. przygotuj rozmowę na jakimiś nowymi pracownikami. Wyjaśnij co każdy dział robi. Nie formułuj każdego - tylko zrób notatki. 3. Rozpocznij swoją rozmowę z jakimiś innymi studentami.

Poprawka a nie z translatora :-D
2 5 2