Odpowiedzi

2010-03-05T10:15:53+01:00
V = 27√2 cm³
α = 45⁰
d - długość przekątnej podstawy graniastosłupa ( kwadratu)
a - długość boku podstawy graniastosłupa ( kwadratu)
h - wysokość graniastosłupa
Mamy
d = a√2
h / d = tg 45⁰ = 1 ----> h = d = a√2
V = Pp*h
Pp = a²
V = a² * h = a²* a√2 = a³ √2
27 √2 = a³ √2 -----> a³ = 27
a = ∛27 = 3
Pp = a² = 3² = 9
Odp. Pole podstawy tego graniastosłupa jest równe 9 jednostek
kwadratowych.